Polly-Pig-rensning (mekanisk rörrensning)

Pig-rensning är den mest effektiva metod för att återställa såväl kapacitet som kvalitet i ditt ledningsnät. Vi driver den cylinderformade pigen genom ledningen åtskilliga gånger för att uppnå det resultat som efterfrågas: En ren rörledning! Med hjälp av denna metod kan vi rensa kilometer- och t. o. m. milslånga tryckledningar, ett effektivt sätt för att slippa täta schakter. Denna metod fungerar ypperligt på till exempel råvatten- och tryckspillsledningar.

Hur går det då till?

Vi behöver två anslutningspunkter, vi kallar dessa start- och uttagsände. Sedan driver vi Polly-Pigen med hjälp av antingen vatten eller gas (tryckluft) framgent.

Pigen, som är större än ledningens invändiga mått, fyller upp hela ledningens diameter och pressas ut mot väggarna. På detta sätt drar den med sig alla möjliga typer av beläggningar, sediment och slam. Pigen är utformad på ett sådant sätt att den klarar av att ta sig igenom T-stycken, 90-böjar och ventiler.

Bildgalleri

Offertförfrågan