Problem med flöde och/eller kvalitet?

Sitter ni i tankarna om att underhålla era VA-ledningar? Vi kan hjälpa er hela vägen från start till mål. SVAClean rensar tryckledningar med hjälp av Polly-Pig-metoden, d.v.s. mekanisk rörrensning. Vi rensar alla typer av trycksatta ledningsnät, t. ex. dricksvatten, råvatten, lakvatten, tryckavlopp, industri och fjärrvärme.

I många fall märker man inte av problemet förrän det har blivit för stort. Flödet sänks successivt genom åren och som ledningsägare lär man sig att leva med en lägre kapacitet. Till slut blir det dock uppenbart att något måste göras, detta kan bero på en större mängd nederbörd som drar med sig bräddningar i pumpstationer, förhöjda kostnader i både el, reparationer av pumpar eller ledningar. I dessa fall är mekanisk rörrensning den absolut bästa lösningen.

Om ni är intresserade av att veta mer om våra metoder kan ni klicka er vidare till ”Våra tjänster”.

Våra tjänster

Polly-Pig-rensning (mekanisk rörrensning)

Pig-rensning är den mest effektiva metod för att återställa såväl kapacitet som kvalitet i ditt ledningsnät. Vi driver den cylinderformade pigen genom ledningen åtskilliga gånger för att uppnå det resultat som efterfrågas: En ren rörledning!

Läs mer

Provtryckning och täthetskontroller

Oftast krävs det att rörledningen har blivit provtryckt, därefter krävs även (minst) ett godkänt vattenprov innan ledningen kan överlämnas till ledningsägare. För att slippa tidsödande spolningar och fördyrande kostnader av vattenprover erbjuder vi en helhetslösning: Provtryckning - Rensning - Provtagning

Läs mer

Ledningsunderhåll

Effektiv rengöring av vattenledningar med luft-/vattenspolning, samt ledningsinventering.

Läs mer